Roja Studio.
Prostor pro zdravý pohyb

Poznejte rovnováhu mezi tělem a myslí. Navštivte naše studio přímo v centru města Cheb.

AKTUÁLNĚ:

ZMĚNA CENÍKU !!!

Všichni víme, jaká je nyní situace na trhu s energiemi a i na nás dolehla vlna zdražování. V říjnu nám končí fixace smlouvy na plyn a elektřinu a zejména sazba za plyn je několikanásobně vyšší. Proto jsme bohužel i my nuceni přistoupit ke zvýšení cen za lekce. Děkujeme za pochopení.

Od 1. 10. 2022 budou platit níže uvedené ceny:

 • Jednorázové vstupné 170,- Kč
 • Permanentka 8 lekcí/1200,- Kč
 • Individuální lekce ( 1 osoba )  580,- Kč/osoba
 • Semiprivátní lekce ( 2 osoby ) 380,- Kč/osoba
Jiřina Ronnerová. Lektorka jógy a SM Systému

Jiřina Ronnerová.
Lektorka jógy a SM Systému

Sport a pohyb mě provází celý život. V dětství jsem se věnovala atletice, po střední škole jsem prošla celou řadou různých cvičení – aerobik, bodystyling, fitbox…až jsem skončila opět u běhání. V době, kdy jsem při svém sedavém zaměstnání dálkově studovala vysokou školu, přišel pohybový útlum, cítila jsem se unaveně a bolela mě záda. Na doporučení kamaráda, jsem začala chodit na lekce jógy. Na několika prvních lekcích jsem se cítila nesvá. Při úvodní i závěrečné relaxaci bylo pro mě náročné vydržet několik minut nehybně ležet, nedokázala jsem utišit svoji mysl. Ten příjemný pocit protažení celého těla mě však na lekcích udržel a já tak měla možnost vnímat jógu a její přínos více do hloubky. Velkou inspirací a hlavně důkazem toho, jaké účinky na tělo i duši jóga má, mi byla má učitelka jógy. Postupem času jsem jógu začala vnímat nejen jako cvíčení pozic, ale stále více jsem si uvědomovala, jak se mění i můj pohled na svět i sebe samotnou. Sílil můj zájem dozvědět se více o filosofii jógy a logicky mě přivedl na myšlenku absolvovat kurz.

V roce 2017 jsem dokončila kurz hatha jógy a jóga se stala mojí cestou. Líbí se mi, že respektuje možnosti a svobodu jedince. Pro mě osobně představuje celoživotní proces poznávání sebe sama – svého těla, svých možností, překonávání strachu, budování vnitřní síly, ale i jemnosti pohybu. Absolvovala jsem také kurz Jógy pro děti mladšího školního věku. Cvičení jógy s dětmi mě přivedlo na myšlenku zapojit se do projektu Malá jóga. Tento projekt se věnuje onkologicky nemocným dětem z celé České republiky.

Jak už jsem se zmínila, mám ráda pohyb. Úplnou náhodou mi přišel do cesty SM Systém. Ve stejném roce, kdy jsem absolvovala kurz jógy, jsem se zúčastnila prvního kurzu SM Systému, od té doby jsem těchto kurzů absolvovala již několik. Zde jsem zjistila, jak účinné je toto cvičení a jak mi pomáhá s mojí skoliozou a bolestmi zad. Přišlo mi geniální, že jen díky použití jednoduchých lan spolu se zapojením správných svalů a dechu, jsem schopna posílit svaly, které mají tendenci ochabovat a protáhnout svaly, které mají naopak tendenci se zkrátit.

Kateřina Danková - lektorka SM systému

Kateřina Danková.
Lektorka SM Systému

Fungováním lidského těla, a nejen jeho fyzickou stránkou, jsem se zabývala již od mládí. V dětství jsem se věnovala různým pohybovým aktivitám – převážně tanec, ale také aerobic, atletika, běh. Při studiu na VŠ se moje pozornost začala více zaměřovat na cvičení ke zpevnění celého těla. Pravidelné cvičení se stalo součástí mého života. I přesto mě ovšem již v té době začaly trápit občasné bolesti zad. Každodenním sezení při studiu a následným sedavým zaměstnáním se tyto problémy dále prohlubovaly. V těhotenství se mé obtíže pak výrazně zhoršily. Bolesti zad, zejména v bederní a křížové oblasti, mě trápily každý den.

Sportu jsem se snažila stále aktivně věnovat, ovšem po narození dětí na hodiny trávené v tělocvičně již nezbývalo tolik času. Nabyté znalosti jsem se tedy snažila uplatnit při domácím cvičení. Zjistila jsem ale, že všechny cviky, které mi dosud vyhovovaly, začaly mému tělu spíše škodit. Bolesti zad neustupovaly a po cvičení byly spíše horší. To byl impulz, začít více pátrat po „zdravější“ formě cvičení, kterým mohu dostatečně posílit svaly a zároveň ulevit od problémů.

O SM systému jsem slyšela již dříve, ale až nyní jsem se o něj začala více zajímat. Náhodou jsem objevila, že právě to, co hledám, se cvičí i u nás v Chebu, v Roja studiu. Sama jsem tedy začala docházet na lekce, nejprve individuální, poté skupinové. Postupem času, jsem si techniku cvičení osvojila natolik, že jsem byla schopna cvičit i sama doma. Po každém cvičení jsem cítila úlevu. Obtíže, které mě tolik trápily se začaly zmírňovat. U cvičení jsem zůstala. V roce 2021 jsem pak absolvovala první kurz SM systému. Informace, které jsem dosud nasbírala mě přesvědčily, že to je správná cesta, jak pomoci sobě i ostatním. Nyní již na lekce SM systému nedocházím, sama je vedu, ve studiu, kde jsem i já začínala cvičit. Je úžasné vidět, že cvičení, které zprvu nevypadá nijak zvláštně a náročně, může mít tak velký efekt a pozitivní výsledky.

Studio

Malé a útulné

Roja je malé komorní studio, kde se setkávají lidé, aby si odpočinuli od všedního stresu a zároveň se naučili správnému pohybu. Postupem času se zde utvořila komunita skvělých lidí, kteří upřednostňují cvičení v malé skupině a individuální přístup. Zastav se za námi a přidej se k naší komunitě.

Jóga / Yoga

Átman, Brahman

Jóga je bez hranic, je věčná a nekonečná. Jóga je vědomí, jež nikdy nespí, život, jenž nikdy neumírá. Světlo, jež září navěky, v tobě i mimo tebe. Bez počátku a konce.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Průběh lekce jógy

Lekce začíná úvodní krátkou relaxací, přes průpravné cviky, které jsou svou všestranností vhodné pro všechny cvičící a přinášejí pocit celkové tělesné pohody, se přechází k ásanám (pozicím těla). Prováděním ásan dochází k pročištění nervové soustavy, povzbuzení funkcí jednotlivých orgánů a žláz s vnitřní sekrecí, zjemnění mysli a stimulaci životní síly – prány.

Součástí hodiny je dále pránájáma (dechová cvičení – vědomé usměrňování dechu), díky které lze zlepšit vitalitu, zbavit tělo jedů, zvýšit odolnost organismu a získat vnitřní klid. Lekci vždy uzavírá závěrečná relaxace, v níž se tělo celkové ztiší a hluboce uvolní.

Ceník

 • permanentka 8 x 60 min – 1.200,- Kč (platnost permanentky je 3 měsíce od data zakoupení)
 • jednorázové vstupné – 170,- Kč

SM Systém

Spirální stabilizace páteře

Cvičení se skládá ze sestavy cviků, které správně aktivují svalové řetězce, čímž dochází k protažení páteře směrem vzhůru a zajistí se tak vysoce efektivní regenerace meziobratlových plotének. Cvičení je vhodné pro každého jedince – děti od 5 let, dospělí, ale i starší lidé, kteří trpí problémy s páteří, nebo jen mají zájem o zdravý tělesný rozvoj, zvýšení tělesné kondice, prevenci proti vzniku bolestí zad. Ke cvičení jsou využívána speciální gumová lana. Podle možností cvičícího probíhá cvičení ve stoji, nebo v sedě na židli.

Průběh lekce Smíškovy metody

Cvičení probíhá formou kurzu (8 lekcí), kdy je na úvod cvičící seznámen s metodou MUDr. Richarda Smíška, jsou zde vysvětleny principy a cíle metody. Dále se učí technika jednotlivých cviků, správné zapojení jednotlivých svalů a dechu. Cílem kurzu je naučit jedince správnému provádění jednotlivých cviků (11 základních cviků), které bude schopný pro svoji jednoduchost a nenáročnost odcvičit sám v pohodlí domova, nebo kdekoliv jinde (v přírodě, na dovolené….) a nezabere mu to více než 15 minut denně.

Z důvodu zajištění individuálního přístupu, probíhá cvičení v malé skupině 6 osob.

Ceník

 • Kurz – 8 x 60 min – 1.200,- Kč / osoba.      V případě, že nemůžete dorazit na cvičení, je nutné se včas omluvit a to nejpozději do 12:00 hod., den před uskutečněním lekce. Pokud tak neučiníte, hodina bez náhrady propadá.
 • Jednorázové vstupné – 170,- Kč / osoba.

Individuální lekce

Individuální lekce řeší konkrétní potřeby vašeho těla. Cviky jsou vybírány po předchozím posouzení vašeho stavu, je zde dostatek času naučit se správné technice cviků a získáte pohybový program na míru. Tato forma přístupu vám dá opravdu nejvíc.

S čím vám mohu pomoci?

Nejčastějšími diagnózami, se kterými se při své praxi setkávám, jsou:

 • skolióza páteře,
 • výhřez meziobratlového disku,
 • bolesti kyčlí, beder, ramene,
 • pooperační stavy (kloubní náhrada apod).

Ceník

 • 60 min. pro 1 osobu – 580,- Kč
 • 60 min. pro 2 osoby – 380,- Kč / osoba
 • 60 min. pro 3 osoby – 300,- Kč / osoba

Skupinové lekce 

Rozvrh lekcí pro jógu a SM Systém

Ve studiu probíhají, mimo uvedený rozvrh, také individuální lekce a uzavřené soukromé skupinové lekce.

Storno podmínky

Otevřené lekce jógy

Cvíčící se hlásí telefonicky prostřednictvím sms, nebo přes zprávy FB stránky: @RojaYoga1. Dále se pak můžete ve studiu po lekci nahlásit na další týden. Počet míst je omezený, proto pokud jste nahlášeni na lekci a nemůžete se zúčastnit, omluvte se prosím nejpozději do 16:00 hod. den před datem uskutečnění lekce. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permanentky (platnost 3 měsíce), nebo pokud nemáte permanentku, bude její úhrada požadována při vaší další návštěvě. 

SM Systém

SM Systém probíhá formou kurzu. Kurzovné se hradí nejpozději týden před jeho zahájením. V případě nemoci je možné lekci nahradit v následujícím týdnu, prosím opět o včasnou omluvu prostřednictvím sms. V případě, že nebudete moci přijít na lekci z jiného důvodu, je možné si po předchozí domluvě v daném týdnu zvolit jiný termín cvičení.

Individuální lekce

Individuální lekce se hradí v den jejího uskutečnění. Platí zde stejné storno podmínky. Pokud se nemůžete individuální lekce zúčastnit v domluvený termín, omluvte se nejpozději do 16:00 hod den před datem uskutečnění. Pokud tak neučiníte, bude její výše požadována při vaší další návštěvě.

Kontakt

Ráda zodpovím vaše dotazy

Jiřina Ronnerová, Ing.
Kasární nám. 2271/7a, Cheb
IČ: 06908225

Mobil

+420 732 477 290

E-mail

J.Ronnerova@seznam.cz

Adresa studia

Březinova 16/9, 350 02 Cheb